Mladenačke torte

Cvetna
na tri sprata

Sa padajućim ukrasom
Na tri sprata sa srcima na postolju


Dva srca


Okrugla sa ružama


Kockasta na tri sprata
Ruže & biseri
Mladenci & čipka


Žuta na tri sprata


Koferi


Sa cvećemNazad na Majine Torte